Oferujemy

W ramach franczyzy Body Chief zapewniamy:

 • know-how niezbędne do rozpoczęcia działalności,
 • licencję na posługiwanie się znakiem towarowym przez cały okres umowy,
 • przekazanie pakietu startowego, który obejmuje: stronę www, aplikację wspomagającą pracę kierowców oraz dedykowany system do przyjmowania i obsługi zamówień w języku Franczyzobiorcy, a także materiały marketingowe do działania na terenie Franczyzobiorcy,
 • kompendium wiedzy w postaci Podręcznika Operacyjnego,
 • sprawdzoną i rozpoznawalną na rynku markę,
 • pomoc w organizacji zaplecza produkcyjnego i logistycznego Franczyzobiorcy,
 • wyłączność terytorialną na danym obszarze, która gwarantuje Franczyzobiorcy, że Franczyzodawca nie otworzy własnej placówki ani nie zezwoli innemu biorcy na otwarcie punktu franczyzowego na określonym terytorium,
 • szkolenia wstępne, które dokładnie przygotują zespół Franczyzobiorcy do rozpoczęcia działalności,
 • szkolenia okresowe, na których Franczyzobiorca zapozna się z nowymi standardami marki oraz poszerzy wiedzę o interesujące go obszary,
 • asystę wdrożeniową, w ramach której wybrany pracownik Franczyzodawcy udaje się do siedziby Partnera i na miejscu udziela niezbędnego wsparcia,
 • opracowane menu na każdy dzień tygodnia zgodnie z dietami, które występują w ofercie Franczyzobiorcy,
 • comiesięczny pakiet marketingowy, który obejmuje pulę materiałów graficznych do wykorzystania przez Franczyzobiorcę,
 • starannie przygotowany model franczyzowy z gotową koncepcją sprzedażową.

Stałe wsparcie Opiekuna Franczyzy

Przez cały okres trwania współpracy, które polega m.in. na:

 • regularnym przekazywaniu materiałów reklamowych i wszelkich innowacji zachodzących w firmie,
 • rekomendowaniu i opiniowaniu bieżących działań Franczyzobiorcy,
 • odpowiadaniu na pytania i wnioski dotyczące działania w ramach systemu franczyzowego,
 • weryfikowanie standardów Franczyzodawcy,
 • organizowaniu szkoleń wstępnych i okresowych,
 • administrowaniu dokumentacji franczyzowej,
 • utrzymaniu stałego kontaktu z Franczyzobiorcą,