Oczekujemy

Od potencjalnego Franczyzobiorcy wymagamy:

 • Doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, najlepiej doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej,
 • Znajomości lokalnego rynku,
 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu sprzedaży i marketingu ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania produktu na rynek oraz znajomości aktualnych trendów i narzędzi,
 • Gotowego zaplecza gastronomicznego w przypadku modelu z własną produkcją,
 • Zapewnienia gotowego zaplecza logistycznego wyposażonego w auta typu chłodnie ( flota własna i/lub flota podwykonawców),
 • Umowy ubezpieczenia (OC, majątkowe),
 • Adaptacji i wyposażenia placówki według wytycznych Franczyzodawcy,
 • Posiadania niezbędnego kapitału na poniesienie kosztów inwestycyjnych i bieżących (od 45 000 € do 100 000 € szacowane koszty inwestycji mogą się różnić w zależności od przyjętego rozwiązania dla wybranej lokalizacji i założeń sprzedażowych),
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach przez podmiot przystępujący oraz zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób reprezentujących Franczyzobiorcę,
 • Posiadania zespołu gotowego do realizacji projektu z uwzględnieniem funkcji:
  1. obsługi marketingu i sprzedaży,
  1. obsługi logistycznej,
  1. obsługi produkcyjnej (w przypadku modelu z własną produkcją),
  1. obsługi dietetycznej i finansowej,
 • Doskonałej organizacji pracy oraz otwartości na nowe wyzwania i rozwój.

NOT A DIET. LIFESTYLE.

Profil idealnego Franczyzobiorcy

 • Posiada własną restaurację
 • Zna standardy panujące w świecie gastronomii
 • Dysponuje zapleczem produkcyjnym
 • Posiada gotowy do pracy zespół
 • Ma niezbędny kapitał
 • Jest gotowy do podjęcia codziennych wyzwań jakie stawia biznes cateringu dietetycznego

Rozpocznij przygodę


z Body Chief

DOŁĄCZ DO NAS